شیرین کاریهای پارسا

- پارسا دندون سومش ، پدیدار شده.
- شوتهای خیلی جالبی به توپ می زنه. از پشت زیر بغلشو می گیرم. اونم روی نوک انگشتاش مثل جت حرکت می کنه . خیلی جالبه که از دور اینقدر شوت می کنه تا برسه به توپ. گاهی شوتهاش خیلی محکمه.بچم هم چپ پا هستش هم راست پا... می خوام فرواردر فوتبال بشه.( شایدم رو دست علی دایی بلند شد)
- در ضمن کنترل تلویزیون را بر می داره. سپس از میز تلویزیون آویزون می شه. بعدش کنترل را مقابل دکمه تلویزیون می گیره. سپس با انگشتای کوچولوش هی به این دکمه های کنترل ضربه می زنه.( گاهی تو عقل این نیم وجبی می مونیم... خیلی به کارهامون دقت می کنه)
- جالب اینکه ، هر وقت رفته سراغ شومینه... هممون داد می زدیم که ...پارسا ،،خطر!!!خطر !!!
حالا هر جای خونه که باشه وقتی می گیم پارسا،،خطر!!!خطر !!! ... بر می گرده به شومینه نگاه میکنه.( فکر می کنه اسم شومینه، خطره )

/ 0 نظر / 7 بازدید