سلام

خیلی وقته که می خوام بیام اینجا تا دستی به سروگوش وبلاگ بکشم... تار عنکبوتها رو پاک کنم، ولی نمی دونم که چرا نمی شه؟؟ امروز هم 2 سال و 2 ماه و 2 هفته و 2 روزگیش منو کشیده اینجا.

عید امسال زنجان ( 12 فروردین)

پارسا وسط مزرعه کلزا .............. اتوبان قزوین-زنجان (2 اردیبهشت)

پارسا و دختر عموش سارا

تو حیاط خونه بابابزرگ تو روستا

طبیعت زیبای ارمغانخانه چای(رودخانه)

تقدیم به همه کسانیکه به وبلاگم سر زدین