عکسهای پارسا کوچولو که دیروز مامانیش ، علی اصغرش کرده بود و برده بود تو حرم حضرت معصومه