بابا رضا برای ماموریت رفته گرگان... تا سه شنبه نمی آد. من و پسرم هم خیلی تنها شدیم.
راستی 4 شنبه عید غدیر هستش.

اولین عید سیدی پسرم مبارک